KURSE PROFESIONALE PER GRAPHIC DESIGN

Full description

Kurse Profesionale te çertifikuara nga
Ministria e Punes Shqiperise
Çeshtjeve Sociale dhe Shanseve te Barabarta

E-mail: drfpp1@gmail.com

Short description: Kurse Profesionalete certifikuaranga Ministria e Punes
Country
Address: Rr. “Asim Vokshi”, Nr.1, Tirane (Prane shkolles “Harry Fultz”)
Slogan: DRFPP1
Telephone: 04 222 8427
Personal or Company websitehttp://www.drfpp1.blogspot.com
Unique Selling Point: www.drfpp1.blogspot.com
Employees
Company Revenue

No skype name yet

No photos available yet.