IMO Nederland

Business description

IMO-Nederland De wereld om ons heen verandert. Dat geldt voor de zorg, arbeidsmarkt, sociaal en maatschappelijk, kortom de gehele samenleving. De regels, normen en waarden waar wij mee te maken hebben veranderen ook en dus veranderen wij als individu mee. Ongemerkt bevinden wij ons als individu in een samenleving die niet meer overeenkomt met de individuele norm en kan men in een onbeheersbaar geestelijk spanningsveld terecht komen. Stichting IMO zal beijveren en zich sterk maken dat de IMO-Training Methode® voor een ieder toegankelijk zal zijn. In het bijzonder zal onderzocht worden op welke wijze de IMO-Methode aanvullend deel kan uitmaken van behandeling en zorg van iedere aard. Zo is het streven om het bijvoorbeeld deel te laten uitmaken van het reguliere aanbod van kennis en vaardigheden in alle geledingen van het onderwijs. De aandachtsgebieden (aandachtsgebieden van emotionele aard) waar Stichting IMO met haar aanpak op wil inspelen zijn:  Omgevingsvertrouwen  Ongezonde spanningen, Stress, Burnout  Zelfvertrouwen  Concentratie  Emotionele volgroeiing  Verantwoordelijkheid  Opvoedstress  Natuurlijk leiden  Welbevinden Stichting IMO is er zich van bewust dat er een spanningsveld en afstand is tussen de nuldelijns zorg (zelfhulp en mantelhulp) en de eerstelijns professionele psychotherapie. Door de schaalgrootte van de problematiek is dit spanningsveld op korte termijn niet te slechten. Stichting IMO ziet haar taken weggelegd in de training van het individu op het terrein van het zelfherstellend vermogen en het ontwikkelen van latent talent die bij de mens aanwezig is. Door de bijzondere begeleiding en metingen tijden de IMO trainingen kan in voorkomende gevallen de weg gemaakt worden naar gerichte eerstelijns reguliere zorg. Het verder en breder investeren in een kansrijke samenwerking met de eerstelijns zorg binnen een veranderende maatschappij die ons steeds weer voor nieuwe vragen stelt, is de uitdaging die voor ons ligt.

Short description: IMO-NederlandDe wereld om ons heen verandert. Dat geldt voor de zorg, arbeidsmarkt, sociaal en maatschappelijk, kortom de gehele samenleving.
Company name
Country
City
Personal or Company websitehttp:///profile/HansAlbers
43%

No skype name yet

Advertisement

No advertisements yet

RSS Feed

No RSS Feed URL provided