Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát

Everyone

Business description

Law Firm JUDr. Pavol Kollár, is Slovak law office, which acts in the Slovak Republic and develops itself from the year 1991. Originally commenced its activities as commercial-law office, which was consequently transformed into law office. Law office JUDr. Pavol Kollár provides its clients with complete legal service on a professional level with an aim to ensure legal services for our clients with emphasis on their absolute satisfaction and repeated as also long-term collaboration. see more at www.judrkollar.sk

Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát, je slovenskou advokátskou kanceláriou, ktorá pôsobí v Slovenskej republike a rozvíja sa od roku 1991. Pôvodne začínala ako komerčno-právna kancelária, ktorá sa následne pretransformovala na advokátsku kanceláriu. Advokátska kancelária JUDr. Pavol Kollár, advokát, poskytuje svojim klientom kompletný právny servis na profesionálnej úrovni s cieľom zabezpečiť právne služby pre našich klientov s dôrazom na ich absolútnu spokojnosť a opätovnú ako i dlhodobú spoluprácu. viac na www.judrkollar.sk

Short description: Attorney, advokát, advokátska kancelária
Country
City
Company address: Lehotského 4, Bratislava, Slovakia
Postal Code: 81106
Telephone: 00421220727776
Interests
Skills
Mobile phone: +421220727776
Personal or Company website

Companies

Unique Selling Point: special attitude, cheaper legal services and legal counselling
Chamber of Commerce:: 31783287
Contact Person: JUDr. Pavol Kollár, advokát
Customers
Employees
Company Revenue

No skype name yet

    • joined Centillien
    No advertisements yet