Χρήστος Δ. Φασλής

Business description

Είναι αδιαμφισβήτητο ότι μέτρο κάθε κοινωνίας διαχρονικά υπήρξε το επίπεδο του νομικού της πολιτισμού. Από τη θεσμοθέτηση ενός αξιόπιστου και αποτελεσματικού νομοθετικού πλαισίου, έως και την εφαρμογή αυτού σε όλα ανεξαιρέτως τα μέλη της κοινωνίας. Η ύπαρξη σοβαρής, αξιόπιστης και αποτελεσματικής δικαιοσύνης δεν εξαρτάται μόνο από τους δικαστές αλλά από όλους τους λειτουργούς της.

Ο Δικηγόρος συνεπώς, φέρει τεράστια ηθική ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, ιδίως δε απέναντι στους ασθενέστερους. Από το επιστημονικό του επίπεδο, την πνευματική του οξυδέρκεια, το θάρρος και το ήθος του εξαρτώνται τα πάντα σε μία δικαστική ή ακόμη και σε μία εξώδικη διαδικασία.

Country
Personal or Company websitehttp://www.lawplus.gr

No skype name yet

  • Χρήστος Δ. Φασλής
   Χρήστος Δ. Φασλής joined Centillien

  No connections yet.

  Advertisement

  No advertisements yet