ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Volledige omschrijving

Η σελίδα αυτή αποσκοπεί στην συμβουλευτική υποστήριξη είτε ατόμων που είναι ή επιθυμούν να μπουν στην αγορά εργασίας (προετοιμασία βιογραφικού σημειώματος, συστατικών επιστολών & συνεντεύξεων) είτε επιχειρήσεων που επιθυμούν να καλύψουν τις κενές θέσεις εργασίας με τους πιο κατάλληλους εργαζομένους.

Short description: Παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης σε εργασιακά θέματα
Land
Postcode: 24100
Telephone: 27210-77777
Employees
Omzet

No skype name yet

No connections yet.